Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 42,90 USD
Predĺženie 42,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 42,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .kiwi je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .kiwi domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .kiwi môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .kiwi je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .kiwi môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .kiwi sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Dot Kiwi Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .kiwi môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.kiwi).