Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 63,90 USD
Predĺženie 63,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 63,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .ngo je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .ngo domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .ngo môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .ngo je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .ngo môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .ngo sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .ngo môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.ngo).

Okrem toho treba zobrať do úvahy

Vlastníkom domény musí byť mimovládna nezisková organizácia, ktorá nemá politický vplyv av rámci platných zákonov. Ak je to nutné, musia sa poskytnúť vhodné dôkazy.