Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 55,00 USD
Predĺženie 55,00 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 55,00 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .ngo je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .ngo domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .ngo
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .ngo je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .ngo môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .ngo môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .ngo môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.ngo).

Okrem toho treba zobrať do úvahy

Vlastníkom domény musí byť mimovládna nezisková organizácia, ktorá nemá politický vplyv av rámci platných zákonov. Ak je to nutné, musia sa poskytnúť vhodné dôkazy.

Live Chat
online
en