Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 43,90 USD
Predĺženie 43,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 43,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .stream je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .stream domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .stream môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .stream je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .stream môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .stream sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .stream môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.stream).