Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 39,00 USD
Predĺženie 39,00 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 39,00 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .date je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .date domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .date
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .date je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .date môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .date môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Famous Four Media Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .date môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.date).
Live Chat
online
en