Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 59,90 USD
Predĺženie 59,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 59,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .rest je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .rest domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .rest môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .rest je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .rest môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .rest sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .rest môže byť dlhá medzi 3 - 64 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.rest).