Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 29,90 USD
Predĺženie 29,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 29,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .supply je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .supply domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .supply
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .supply je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .supply môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .supply môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .supply môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.supply).
Live Chat
online
en