Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 70,90 USD
Predĺženie 70,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 70,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .design je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .design domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .design môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .design je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .design môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .design sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Top Level Desing LLC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .design môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.design).