Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 139,90 USD
Predĺženie 139,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 139,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .adult je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .adult domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .adult môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .adult je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .adult môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .adult sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad ICM Registry LLC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 10 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .adult môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.adult).