Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 90,90 USD
Predĺženie 90,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 90,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .fans je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .fans domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .fans môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .fans je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .fans môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .fans sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Asiamix Digital (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .fans môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.fans).