Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 59,90 USD
Predĺženie 59,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 59,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .ink je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .ink domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .ink môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .ink je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .ink môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .ink sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Top Level Desing LLC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .ink môže byť dlhá medzi 3 - 64 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.ink).