Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 160,90 USD
Predĺženie 160,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 160,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .porn je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .porn domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .porn môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .porn je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .porn môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .porn sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad ICM Registry LLC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 10 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .porn môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.porn).