Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 48,90 USD
Predĺženie 48,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 48,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .pub je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .pub domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .pub môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .pub je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .pub môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .pub sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .pub môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.pub).