Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 129,00 USD
Predĺženie 129,00 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 129,00 USD
Zmena majiteľa 215,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .ai je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .ai domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Nemôžete nastaviť prenosový kľúč pre vašu doménu .ai
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .ai je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .ai nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .ai môže obsahovať len čísla
Registračný úrad iana (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 2 roky až do max. 2 rokov
Predĺženie 2 roky až do max. 2 rokov
Trvanie registrácie Registrácia domény .ai trvá maximálne 5 dní.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 47 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .ai môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.ai).
Live Chat
online
en