Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 51,90 USD
Predĺženie 51,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 51,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD
Obnovenie po odstránení 129,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .tirol je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .tirol domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .tirol môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .tirol je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .tirol môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .tirol sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad punkt Tirol GmbH (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .tirol môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.tirol).