Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 48,90 USD
Predĺženie 48,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 48,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .chat je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .chat domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .chat môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .chat je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .chat môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .chat sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .chat môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.chat).