Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 3,00 USD*
51,90 USD
Predĺženie 51,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 51,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .online je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .online domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .online môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .online je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .online môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .online sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Radix FZC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .online môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.online).