Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 119,00 USD
Predĺženie 119,00 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 119,00 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .host je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .host domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .host môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .host je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .host môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .host sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Radix FZC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .host môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.host).