Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 45,90 USD
Predĺženie 45,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 45,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .uno je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .uno domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .uno môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .uno je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .uno môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .uno sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Dot Latin LLC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .uno môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.uno).