Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 34,90 USD
Predĺženie 34,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 34,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .mba je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .mba domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .mba môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .mba je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .mba môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .mba môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .mba môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.mba).