Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 99,00 USD
Predĺženie 99,00 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 99,00 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .bar je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .bar domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .bar
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .bar je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .bar nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .bar môže obsahovať len čísla
Registračný úrad CentralNic (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .bar môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.bar).
Live Chat
online
en