Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 30,90 USD
Predĺženie 30,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 30,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD
Obnovenie po odstránení 129,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .one je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .one domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .one môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .one je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .one nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .one sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad One Registry (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .one môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.one).