Impressum

Spoločnosť: easyname GmbH
Adresa: Canettistraße 5/10, 1100 Wien, Rakúsko
IČ DPH: ATU68122177
IČ DPH (Švajčiarsko): CHE-275.913.227 MWST
IČO: 402196s
Obchodný register Rakúskej republiky: Handelsgericht Wien
Konateľ: Marcel Chorengel, Silvius Hinteregger
Telefónne číslo: +43 (0)1 353 2222
E-mailová adresa:

Všeobecné obchodné podmienky

Tu nájdete naše všeobecné obchodné podmienky.Informácie podľa Zákona o elektronickom obchode (ECG):
www.wkoecg.at

Čo môžeme pre vás urobiť?

Kontaktné miesto pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/784

E-mailová adresa: eu2021784@dogado.group

Kontakt je možný v týchto jazykoch: nemčina, angličtina

Toto kontaktné zariadenie je určené výlučne na komunikáciu v súlade s vyššie uvedeným nariadením (EÚ) 2021/784. Na iné žiadosti sa nebude odpovedať a musia sa podať prostredníctvom príslušných kontaktných kanálov.