Impressum

Spoločnosť: easyname GmbH
Adresa: Canettistrasse 5/10, A-1100 Viedeň
IČ DPH: ATU68122177
IČ DPH (Švajčiarsko): CHE-275.913.227 MWST
IČO: 402196s
Obchodný register Rakúskej republiky: Obchodný súd Viedeň
Konateľ: Uwe Stadelbauer, Marcel Chorengel
Telefónne číslo: +43 (0)1 353 2222
E-mailová adresa:

Všeobecné obchodné podmienky

Tu nájdete naše všeobecné obchodné podmienky.Informácie podľa Zákona o elektronickom obchode (ECG):
www.wkoecg.at

Čo môžeme pre vás urobiť?

Kontaktné miesto pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/784:

E-mail: eu2021784@dogado.group

Kontakt je možný v týchto jazykoch: nemčina, angličtina

Toto kontaktné zariadenie je určené výlučne na komunikáciu v súlade s vyššie uvedeným nariadením (EÚ) 2021/784. Na iné žiadosti sa nebude odpovedať a musia sa podať prostredníctvom príslušných kontaktných kanálov.