Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 50,90 USD
Predĺženie 50,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 50,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .vet je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .vet domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .vet môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .vet je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .vet môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .vet sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .vet môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.vet).