Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 104,90 USD
Predĺženie 104,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 104,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .global je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .global domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .global môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .global je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .global môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .global sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Dot GLOBAL Domain Registry Ltd (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .global môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.global).