Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 40,90 USD
Rozšírenie (do 1.10.2023) 39,90 USD
Rozšírenie (od 1.10.2023) 40,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 40,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .beer je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .beer domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .beer môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .beer je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .beer môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .beer sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad The Minds + Machines Registry Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .beer môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.beer).