Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 35,00 USD
Predĺženie 35,00 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 35,00 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .style je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .style domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .style môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .style je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .style môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .style sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .style môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.style).