Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 89,90 USD
Predĺženie 89,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 89,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .press je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .press domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .press môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .press je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .press môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .press sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Radix FZC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .press môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.press).