Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 48,90 USD
Predĺženie 48,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 48,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .fitness je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .fitness domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .fitness môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .fitness je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .fitness môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .fitness sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .fitness môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.fitness).