Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 59,00 USD
Predĺženie 59,00 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 59,00 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .frl je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .frl domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .frl môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .frl je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .frl môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .frl sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .frl môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.frl).