Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 33,90 USD
Predĺženie 33,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 33,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD
Obnovenie po odstránení 129,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .photography je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .photography domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .photography môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .photography je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .photography môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .photography sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .photography môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.photography).