Čo je doménový kontakt?

Keď si u nás zaregistruješ doménu, automaticky vytvoríme na pozadí doménový kontakt, kde sa uloží tvoje meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, PSČ a ďalšie údaje, ktoré nám boli poskytnuté pri registrácii.

Každý doménový kontakt je jedinečný a obsahuje osobné informácie, ktoré sa týkajú tvojej domény.

Doménový kontakt sa zvyčajne skladá z písmen a číslic a vyzerá napr. takto: NG8867695-NICAT

V easyname môžeš použiť jeden doménový kontakt k viacerým doménam alebo priradiť ku každej doméne aj iné kontakty. Druhá možnosť dáva zmysel v prípade, ak tvoje domény patria rôznym ľuďom, poprípade tvojim zákazníkom.

Doménové kontakty môžeš samozrejme kedykoľvek upraviť a svoje údaje aktualizovať.

V easyname ovládacom paneli klikni jednoducho na [Domény] a vyber možnosť [Štandardné kontakty]. Každý kontakt má u nás meno (alias), napríklad „štandardný kontakt“, aby sa mohol rýchlo nájsť a priradiť.

Ak dôjde k zmene vlastníka domény, zmení sa aj tvoj aktuálny doménový kontakt, ktorý sa nahradí novými údajmi.

Spätná väzba k článku: