Fiyat bilgisi

Düzenleme 0,00 $
Kayıt 19,90 $
Uzatmalar 19,90 $
Transfer (yıllık vergi dahil) 19,90 $
Change of the owner 28,00 $
Modification of domain data 0,00 $

General Information

Alan adı transferi .fi alan adlarının transferi mümkündür
Transfer Authcode Bir .fi alan adının transferi için bir Authcode gereklidir.
Alan adı güvenliği .fi alan adınız için bir transfer kilidi ayarlayabilirsiniz
Sahip değişikliği Sahip değişikliği .fi alan adı için mümkündür
Özel karakter alan adı (IDN) .fi alan adınız özel karakterler içerebilir
Rakam alan adı Bir .fi alan adı sadece rakamlardan oluşabilir

Zaman dilimleri

Yeni kayıt 1 yıl maks. 5 yıla kadar
Uzatmalar 1 yıl
Fesih süresi Fesih süresi alan adının sona ermesinden 4 gün öncesidir.

Special provisions

Alan adı uzunluğu A .fi domain may be between 2 - 63 characters long. Hyphens may be used, but not at the beginning or at the end of the domain, and not 2 consecutive (for example, aa -bb.fi).
İletişim uygulama Teknik iletişim şu iletişim tiplerine uygun olmalıdır:
  • Kuruluş / Organizasyon