Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 139,00 USD
Predĺženie 139,00 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 139,00 USD
Zmena majiteľa 94,00 USD
Úprava údajov domény 39,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .rs je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .rs domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Nemôžete nastaviť prenosový kľúč pre vašu doménu .rs
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .rs je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .rs nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .rs môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 10 rokov
Trvanie registrácie Registrácia domény .rs trvá maximálne 5 dní.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 33 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .rs môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.rs).