Informácie o cenách

Momentálne je možné túto doménu najvyššej úrovne rezervovať bez podmienok. Informácie o cenách budú k dispozícii, keď bude doména najvyššej úrovne záväzne rezervovaná.

Informácie na úvode domény .esq

Sunrise fáza n/a
Registrácia naživo (landrush) n/a

Všeobecné informácie

Transfer domény Prenos domén .esq nie je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .esq domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .esq môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .esq nie je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .esq nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .esq môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Charleston Road Registry Inc. (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .esq môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.esq).